ПОЛИТИКА ЗА
ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Тъй като уважаваме правото Ви за запазване на поверителността на личната Ви информация и данни, с настоящата Политика на поверителност бихме искали да Ви обясним каква информация събираме на Уебсайта и как я използваме. Тази политика за поверителност се отнася единствено за информация, която се събира чрез този Уебсайт и обектите на Калиман ООД, Делта Турс 2002 ЕООД, Пирин Турс 2002 ЕООД, Хемус Турс ЕООД , наричани за краткост Организаторите и не се отнася за информация, събирана и обработвана от Калиман ООД, Делта Турс 2002 ЕООД, Пирин Турс 2002 ЕООД, Хемус Турс ЕООД и Меджик Бет ООД на основание други законосъобразни способи, подлежащи на друг вид регламентиране .
Имайте предвид, че използването на този уебсайт от Ваша страна подлежи също и на спазването на Условия за ползване на този уебсайт

Информация, която събираме
В случай, че бихте желали да оставите мнения и препоръки за услугите, които Ви предоставяме и/или да отговорим на Ваше запитване направени чрез Уебсайта се изисква да предоставите някои лични данни, като например име(на), телефонен номер, e-mail. Събраната информация се обработва от Организаторите единствено с цел на връзка с Вас, като наши клиенти.
Вие не сте задължен/а и ние не изискваме от Вас да се регистрирате или да предоставяте персонално разпознаваема (лична) информация, за да разгледате нашия Уебсайт или за да осъществите достъп до по-голямата част от съдържанието му.

Вашите права
Вие имате:
– право на достъп до личните Ви данни, обработвани Организаторите
– право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни и правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;
– право да бъдете уведомен/а преди да бъдат разкрити за пръв път личните Ви данни на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг и да Ви бъде предоставена възможност да възразите срещу такова разкриване и използване;
– право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на директния маркетинг.

Ако искате да упражните правото си на достъп до Вашите лични данни или да ги коригирате, може да се свържете с нас по удобен за Вас начин.

Предоставеният от Вас имейл се използва за следните цели:
– за абониране и идентификация при провеждане на игри и онлайн кампании;
– за изпращане на информация към Вас относно услуги на Организаторите

Кампании, Бонус игри и промоции
На нашия Уебсайт може да има съобщения за турнири, бонус игри и/или промоции, в които можете да участвате, както и препратки към такива инициативи (например във Facebook). Ние използваме предоставената от Вас информация, само в случаите, че сте се съгласили да участвате в тези инициативи, за да осъществим контакт с Вас.
Информация, събирана чрез „бисквитки“ На тази страница по-долу ще намерите информация за това какво представляват „бисквитките“, как се използват от Организаторите , за какви цели и как можете да ги управлявате за този Уебсайт и други свързани сайтове.